63 VOTE 2008 - 2015 VOTE NOW ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ฟรี ประชาสัมพันธ์ โรงแรม รีสอร์ท ฟรี ประชาสัมพันธ์ ฟรี รถเช่า
ANCIENT TRAVEL NEW AGE TRAVEL NATURE TRAVEL . โชค + เงิน + รัก ความเชื่อ + แปลก ดูดวง ทำนาย

.
.
. ต้องการลงโฆษณาเว็บท่องเที่ยว โทร. 061 - 868 - 9889
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน
Travel > ข่าวท่องเที่ยว
Festival > เทศกาล งานประเพณี
BIRDS LINE
.


THE HEAD OF BUDDHA IMAGE [ AYUTTHAYA- Travel Thai Asia ] : เศียรพระ [สถานที่ท่องเที่ยว - พระนครศรีอยุธยา ] @ More

 


THE ROOTS AROUND THE HEAD OF BUDDHA IMAGE

รากต้นไม้รอบเศียรพระ

 

ADDRESS  :  WAT MAHATHAT TEMPLE  

                           

ชื่อ               วัดมหาธาตุ

ที่อยู่             ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์

 

ประวัติ

    1.  พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1

    2. สมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่

       ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด  (  พ.ศ.1927  )

 

สิ่งที่น่าสนใจ

    1.  พระปรางค์ประธาน 

                -   สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา

               -   รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่

               -   ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง

               -    เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูน

               -    สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่

                    โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น

                   จึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มากและ

                   ก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมากเมื่อ

 

     2.  ของโบราณสำคัญหลายชิ้น

                   -   ถูกค้นพบตอนที่ กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์ พ.ศ 2499  

                   -    มีหลายชิ้น               

                          1.  ผอบศิลา

                                     -   ภายในมีสถูปซ้อนกัน  7   ชั้น  

                                              1.   ชิน

                                              2.   เงิน

                                              3.   นาก

                                              4.  ไม้ดำ

                                              5.  ไม้จันทร์แดง

                                              6.  แก้วโกเมน

                                              7.  ทองคำ  

                                   -   ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องประดับอันมีค่า

                                   -  ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานไว้ที่

                                      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

                           2.  เศียรพระพุทธรูปหินทราย

                                 -   มีรากไม้ปกคลุม

                                 -   เข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้

                                     ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุมมีความงดงามแปลกตาเปิด               08.30  –  16.30  น.  (  ทุกวัน  )อัตราค่าเข้าชม

        -      ชาวไทย   10    บาท  

         -     ชาวต่างประเทศ    30   บาท  

         -     บัตรรวมได้  ชาวไทย  40  บาท  /   ชาวต่างประเทศ   220   บาท

                      -    ชมวัดและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ 

                      -    ภายในระยะเวลา  30  วัน

                     -    วัดพระศรีสรรเพชญ์  /  พระราชวังหลวง 

                          วัดมหาธาตุ /  วัดราชบูรณะ /  วัดพระราม /  วัดมเหยงค์  /  วัดไชยวัฒนาราม

                     -   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  

                                   -   ชาวไทย 30 บาท   /   ชาวต่างประเทศ   150   บาท  

                     -   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม   

                                    -   ชาวไทย   20   บาท  /   ชาวต่างประเทศ  100  บาท  

การเดินทาง

      -   จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา

        -    แล้วข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

        -    ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดงที่ 2

        -    เลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนัก

        -    ผ่านบึงพระราม

        -    จะเห็นวัดมหาธาตุอยู่ทางซ้ายมือ  .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UP
..
.
Contact Us
Be our members


 free counters    
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
7wondersthailand.com