1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPWAT CHAIYO WORAWIHARA [ ANGTHONG - Travel Thai Asia ] : วัดไชโยวรวิหาร [ สถานที่ท่องเที่ยว - อ่างทอง ]

 

THE GREAT BUDDHA IMAGE'S FACE LOOK LIKE ROBOT

พระรูปหน้าคล้ายหุ่นยนต์

 

 

ชื่อ          วัดไชโยวรวิหาร 

ที่อยู่        ต. ไชโย  อ. ไชโย  จ. อ่างทอง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

 

1. หลวงพ่อโต  " พระมหาพุทธพิมพ์ "  

-  กว้าง  16.10  เมตร

-  สูง  22.65  เมตร

 

ประวัติ  

-  สมัย ร. 4  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

    ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิปูนขาวองค์ใหญ่ไว้กลางแจ้ง

 

-  สมัย ร.5   โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัด ในปี พ.ศ. 2430

 

-  ระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่โตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ

   ให้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโตที่วัดกัลยาณมิตร

   แล้วพระราชทานนามว่า  " พระมหาพุทธพิมพ์ "  

-  สร้างเสร็จปี  พ.ศ. 2438   ( ใช้เวลา 8  ปี  ) 

 

-  ร.6  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะให้เป็นอารามหลวง

  .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com